Asociația Philson Young
Asociația Philson Young

Din 2007, misiunea noastră este direcționarea tinerilor către domeniul artei și culturii și susținerea activităților socio culturale.

”Muzica este o formă de artă universală exprimată prin sunet și tăcere. Este un mod unic și fantastic de creație și comunicare împărtășit în societatea noastră, ce determină sentimente profunde și stă la baza respectului și a toleranței între oameni.”

Motto

Bios

Asociația Philson Young s-a înfințat în anul 2007 și are ca scop direcționarea tinerilor către domeniul artei și culturii și susținerea activităților socio culturale. Contribuim susținut la integrarea României în ansamblul democratic internațional si la promovarea unei imagini pozitive a României peste hotare. În acest sens, asociația a dezvoltat de-a lungul anilor proiecte importante, prin care s-au adus beneficii de imagine în domeniului socio-cultural din țara noastră. Au fost organizate turnee de concerte internaționale și concerte pilot, la care a avut acces un public neprofesionist dar capabil de a aprecia arta sonoră și interpretativă la justa ei valoare.

Misiune

Consecvenți misiunii noastre, un număr larg de melomani și consumatori de produse culturale au beneficiat de proiectele si evenimentele noastre. Conform misiunii noastre, am întărit poziționarea ca operator cultural și am urmărit formarea unui public meloman și atragerea acestuia către sălile de spectacol. Prin demersurile și activitățile susținute, potentialii consumatori ai acestei arte sunt permanent încurajați să participe căt mai dese, atât la concertele simfonice, cât și la evenimente culturale.

Arta nu urăște – celebrarea valorii

Un proiect finantat printr-un Grant SEE în cadrul programului PA17/RO13 și acordat de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României a facilitat Asociației Philson Young” să contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului prin combaterea discursului instigator la ură împotriva etnicilor romi, pentru toleranță, importanța culturii și a artei în crearea legăturilor inter-culturale. Link: https://artaiubeste.ro

Parteneriate

Asociaţia Philson Young a participat cu sprijin logistic sau parteneriat în cadrul unor spectacole eveniment. Asociaţia s-a adresat si mediului de afaceri privat, organizand concerte simfonice primite cu entuziasm de publicul participant. Totodată, Asociația Philson Young s-a preocupat de păstrarea tradițiilor specifice poporului român susținând activitatea unor ansambluri folclorice de tradiție. Asociația Philson Young s-a implicat activ în susținerea activității tinerilor muzicieni din cadrul Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, prin susținerea financiară acordată comitetului de părinți în vederea renovării sălii de concerte ”Ion Voicu”.

Contact